Terug naar overzicht

Koffieochtend vrouwen

Wat: Kof­fie­och­tend voor vrouwen
Wan­neer: elke woensdag
Tijd: 9.30 – 11.30 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: alle vrou­wen uit de Buitenhof
Kos­ten: gra­tis

Elke woens­dag­och­tend van 09.30 tot 11.30 uur is er een gezel­li­ge kof­fie­och­tend voor vrou­wen, in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon aan de Mozart­laan 670. Ieder­een is wel­kom voor een kop kof­fie / thee en iets lek­kers. Alle dames zijn wel­kom. Leef­tijd en afkomst maakt niet uit.

De och­ten­den staan in het teken van cul­tu­re­le ont­moe­tin­gen. Regel­ma­tig zijn er pre­sen­ta­ties over ver­schil­len­de cul­tu­ren, tra­di­ties en gewoon­tes. Elke week ver­telt iemand over haar cul­tuur. We pro­be­ren er ook een acti­vi­teit aan te kop­pe­len, zoals handwerken.

Aan­mel­den is niet nodig, loop gezel­lig bin­nen tus­sen 09.30 tot 11.30 uur. Heb je vra­gen? Dan kun je mai­len naar angela@cultuurhuisdelft.nl. De kof­fie­och­tend wordt geor­ga­ni­seerd door Gha­da en Fou­zia van Stich­ting Sawa, in samen­wer­king met Cul­tuur­huis Delft, Rode Feniks en Delft voor Elkaar.

Foto: Stich­ting Sawa