Terug naar overzicht

Burendag 2021The Culture

Zater­dag 25 sep­tem­ber was het Buren­dag en in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof werd dit groots aan­ge­pakt. De dag werd fees­te­lijk en muzi­kaal geo­pend door wet­hou­der Bas Vol­le­bregt. In de gro­te hal bij Stich­ting Stunt speel­de hij ‘Here comes the sun’ van The Beat­les op zijn gitaar, die hij spe­ci­aal voor van­daag had mee­ge­no­men. De rest van de dag geno­ten wijk­be­wo­ners van alle acti­vi­tei­ten: van scha­ken bij Kopie­Kof­fie, tot rapop­tre­dens bij The Cul­tu­re en van Silent Dis­co in Abts­wou­de Bloeit! tot een kleed­jes­markt bij Hap­py Kids­Ca­re. Oók Bur­ge­mees­ter Mar­ja van Bijs­ter­veld kwam op de kof­fie en nam een kijk­je op meer­de­re loca­ties in de wijken.

Buren­dag Delft
Op 12 loca­ties in de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof kon­den wijk­be­wo­ners op 25 sep­tem­ber hun buren ont­moe­ten. Tus­sen de loca­ties reden TukTuks heen en weer. Op de loca­ties wer­den acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd door orga­ni­sa­ties uit de wijk en de wijk­be­wo­ners zelf. Daar­naast kon­den wijk­be­wo­ners ook zelf met behulp van een buren­dag­pak­ket een straat­feest­je orga­ni­se­ren. Drie van deze stra­ten won­nen een inter­ac­tie­ve the­a­ter­voor­stel­ling, gere­gis­seerd door the­a­ter­ma­ker Suzan­ne Vis­sers: de Chur­chill­laan, Zomer­dijk­hof en de César Franckstraat.

Open Stu­dio Voorhof
De ope­ning van de dag door Bas Vol­le­bregt op zijn gitaar mar­keer­de ook de pre-ope­ning van Open Stu­dio Voor­hof, een broed­plaats voor muzi­kaal talent uit de wijk die dit najaar gelan­ceerd wordt. Op Buren­dag speel­den er door de wijk heen muzi­ka­le talen­ten als voor­proef­je op de Open Stu­dio. Van­af 28 okto­ber 2021 kan ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt elke don­der­dag­avond bin­nen­lo­pen bij Stich­ting Stunt aan de Vul­ca­nus­weg. Er lopen dan pro­fes­si­o­ne­le coa­ches rond om je op weg te helpen.

Burendag Delft. fotograaf: Esther de Cuijper

Op de foto boven­aan: Bur­ge­mees­ter Mar­ja van Bijs­ter­veld bij jeugd­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan, samen met kin­de­ren die Buren­dag bezoch­ten. Op de 2e rij v.l.n.r: Moen Man­g­roe van de Rode Feniks en Ange­la Kok van Cul­tuur­huis Delft Bui­ten­hof. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Twee­de foto: Bas Vol­le­bregt speelt ‘Here comes the Sun’ op gitaar bij Stich­ting Stunt bij de ope­ning van Buren­dag Delft en voor­proef­je van Open Stu­dio Voor­hof. Op de foto met micro­foon: Mar­jet Roe­rink van Cul­tuur­huis Delft Voor­hof. Foto­graaf: Esther de Cuijper.