Terug naar overzicht

Burendag bij Cultuurhuis Delft

Op Buren­dag, zater­dag 23 sep­tem­ber van 14.00 tot 17.00 uur, geeft het Cul­tuur­huis de regie uit han­den: buurt­be­wo­ners mogen zelf de Woon­ka­mer van de Wijk vul­len! Er staan lege schil­ders­ezels, blan­co pre­sen­ta­tie­bor­den, naak­te pas­pop­pen, een leeg podi­um en onge­vul­de kook­pan­nen. Jíj hebt van­daag name­lijk dé kans om jouw werk, work­shop of optre­den ten toon te stel­len of uit te voe­ren. Pak je kans, meld je aan en kom langs!

Gast­vrou­wen Mar­jet Roe­rink en Suzan­ne Vis­ser kij­ken ernaar uit om ieder­een te ver­wel­ko­men en de dag te coör­di­ne­ren: “Er is op Buren­dag van alles moge­lijk! Kom optre­den met muziek of caba­ret, expo­seer met eigen werk, geef een work­shop of deel je ver­haal, kom ter plek­ke schil­de­ren of kook je lek­ker­ste gerecht. Deze dag kun je cul­tu­reel komen expe­ri­men­te­ren, genie­ten en samenzijn!”

Wat zet jij op het programma?
De Woon­ka­mer van de Wijk zit op de bega­ne grond in het gebouw Abts­wou­de Bloeit aan de Aart van der Leeuwlaan 332. Je kunt je acti­vi­teit aan­mel­den via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. “Als je voor­af laat weten wat je gaat doen, dan den­ken we graag met je mee en geven we aan wel­ke mate­ri­a­len en beno­digd­he­den er al wel/niet aan­we­zig zijn voor jouw plannen.

Doe mee of kom kijken!
Ieder­een is van har­te wel­kom om te te komen kij­ken en mee te doen met al het moois dat de buurt heeft geor­ga­ni­seerd en bedacht. Deze Buren­dag bij Cul­tuur­huis wordt leu­ker dan ooit. Dus zet het in je agen­da en kom langs!

Kle­ding inle­ve­ren kledingruil

Je kunt tij­dens Buren­dag tus­sen 14.00 en 16.00 uur ook kle­ding komen inle­ve­ren voor de kle­ding­ruil op zon­dag 24 sep­tem­ber. Lees meer over deze kle­ding­ruil.

Foto: Mar­jet Roe­rink en Suzan­ne Vis­sers nodi­gen je van har­te uit voor Buren­dag 2023 bij Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Anne­ma­rie Oorthuizen