Terug naar overzicht

Zomerweken

Zin een tof­fe zomer? Kom dan naar Cul­tuur­huis Delft in The Cul­tu­re (Mozart­laan 670 Delft)! Onder bege­lei­ding van cul­tu­reel edu­ca­tor en the­a­ter­ma­ker Suzan­ne Vis­sers kun­nen kin­de­ren van 6 t/m 12 jaar op de zater­da­gen in de zomer­va­kan­tie van 13:30 tot 15:30 uur lek­ker aan de slag! 

Wat gaan we doen?

24 juli — Toneel­spe­len: Kan je hui­len, lachen of schrik­ken op commando?
31 juli — Bewe­gings­the­a­ter: Geef dan­send de hik door op muziek.
7 augus­tus — Por­tret­ten maken: Schil­der meer dan alleen je zelfportret.
14 augus­tus — Schrij­ven: Met wie wil jij van hoofd wisselen?
21 augus­tus — Decor­bou­wen: Bouw de savan­ne met die­ren van hout, verf en lijm! (met gast­do­cent Wil­lem van den Burg)
28 augus­tus — Impro­vi­sa­tie­the­a­ter: We gaan de vloer op en heel veel lachen.

Doe je ook mee?

Je kunt aan­ha­ken wan­neer het voor jou uit­komt bij de acti­vi­tei­ten die jij leuk vindt. Kom je elke zater­dag? Super­leuk! Maar je kunt ook zon­der pro­bleem één zater­dag­mid­dag mee­doen. Aan­mel­den kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Er zijn geen kos­ten aan verbonden.

Je kunt aan­ha­ken wan­neer het voor jou uit­komt bij de acti­vi­tei­ten die jij leuk vindt. Kom je elke zater­dag? Super­leuk! Maar je kunt ook zon­der pro­bleem één mid­dag aan­ha­ken. Aan­mel­den is han­dig omdat we dan reke­ning kun­nen hou­den in de voor­be­rei­din­gen met het aan­tal kin­de­ren. Maar het is niet ver­plicht, dus loop gerust last minu­te bin­nen. Voor meer infor­ma­tie, bij vra­gen en om je aan te mel­den kun je een bericht stu­ren naar Suzan­ne via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Aan­mel­den
The Culture Club zomeractiviteiten

En, er is nog veel meer te doen in the Culture!

Zomer in The Culture