Terug naar overzicht

Zomer in The Culture

Dit voor­jaar ver­huis­den we in de Bui­ten­hof naar een nieu­we loca­tie: The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670 Delft! En hier zit­ten we niet alleen, we wer­ken hier ook samen met onze part­ners De Rode Feniks, CanIdream en Delft voor Elkaar! En samen met elkaar maken we er een super­ga­ve zomer van! Benieuwd waar je deze zomer bij kunt aan­ha­ken? Je vindt het gehe­le pro­gram­ma hier­bo­ven op de poster!

Elke week in the Culture
Van woens­dag t/m zater­dag is er een vast pro­gram­ma in The Cul­tu­re. Kin­de­ren van 6 tm/m 12 kun­nen mee­doen met het zomer­pro­gram­ma van de Rode Feniks op de woens­dag en The Cul­tu­re club zomer­ac­ti­vi­tei­ten op de zater­dag. Daar­naast zijn er elke week drie inloop­mo­men­ten voor jon­ge­ren en tie­ners. Op de don­der­dag­avond zijn de bij­een­kom­sten van BASI en zater­dag eind van de mid­dag kun je leren rap­pen met BF en Edi van 015 op de beat.

The Cul­tu­re Club zomeractiviteiten
Zin een tof­fe zomer? Onder bege­lei­ding van cul­tu­reel edu­ca­tor en the­a­ter­ma­ker Suzan­ne Vis­sers van Cul­tuur­huis Delft kun­nen kin­de­ren van 6 tot 12 jaar op de zater­da­gen in de zomer­va­kan­tie van 13:30 tot 15:30 uur lek­ker aan de slag! Voor meer infor­ma­tie, bij vra­gen en om je aan te mel­den kun je een bericht stu­ren naar Suzan­ne via suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Meer infor­ma­tie lees je hier.

Zomer­pro­gram­ma De Rode Feniks
Elke woens­dag van 12.00 tot 15.00 uur orga­ni­seert De Rode Feniks acti­vi­tei­ten voor kin­de­ren van­af 6 jaar. Alle acti­vi­tei­ten zijn gra­tis. Voor meer infor­ma­tie kun je mai­len naar info@rode-feniks.nl.