Terug naar overzicht

Wessel van Klootwijk

Hal­lo Delft! Aan­ge­naam, ik ben Wes­sel Kloot­wijk en de nieu­we pro­gram­ma­ma­ker in de Voor­hof. Ik treed in de voet­spo­ren van Fem­ke Otto en zal het team van Cul­tuur­huis Delft komen ver­ster­ken van­af 1 juli 2021. In de wijk zal ik zor­gen voor het cul­tu­re­le pro­gram­ma en dat doe ik voor­na­me­lijk van­uit Abts­wou­de Bloeit! Tevens ben ik hier coör­di­na­tor van de Woon­ka­mer van de Wijk.

Het leukst in het leven vind ik men­sen ver­bin­den. Met woor­den, met pro­gram­ma en avon­tuur. Met woor­den omdat ik dich­ter ben. Met de tek­sten die ik schrijf ver­bind ik graag en laat ik men­sen iets zien wat er altijd al is geweest, maar niet altijd is opge­merkt. Zo wil ik dit ook doen met het maken van pro­gram­ma: zoveel moge­lijk van­uit de wijk nieu­we din­gen laten ontstaan.

Elk mens heeft een ver­haal en een raak­vlak. Daar­om kijk ik uit naar ieder­een die ik mag ont­moe­ten en wan­neer je een idee hebt en je wilt iets kun­stigs en/of cul­tu­reels orga­ni­se­ren, zoek me op en dan kij­ken we hoe we dat gaan doen. Het kan me niet gek genoeg zijn, samen gaan we ervoor.

Ik houd van kof­fie, al hele­maal wan­neer we die samen doen. Kom je langs bij een van de kof­fie­och­ten­den (don­der­da­gen 10:00–11:30) in Abts­wou­de Bloeit!? Ik kijk ernaar uit!

War­me groet/ het ga je goed,

Wes­sel Klootwijk

PS mijn e‑mailadres is wessel@cultuurhuisdelft.nl