Terug naar overzicht

Naast onze nieu­we web­si­te en huis­stijl heeft Cul­tuur­huis Delft ook ver­nieu­wing in het team en zijn we een pro­gram­ma­ma­ker rij­ker! Benieuwd wie we in huis heb­ben geno­men? Ont­moet hier Fem­ke Otto.

Ha Delft! Mijn naam is Fem­ke Otto en ik ben van­af deze len­te pro­gram­ma­ma­ker voor de wijk Voor­hof. Samen met Mar­jet Roe­rink werk ik van­uit de Cul­tuur­huis Abst­wou­de, maar nu natuur­lijk tij­de­lijk van­uit mijn eigen woon­ka­mer, in Rotterdam.

Ik ben iemand die het avon­tuur niet uit de weg gaat, geen voor­stel is raar. Ik hou van onder de men­sen zijn, muzie­k­luis­te­ren en eten maken, het liefst alle­maal tege­lijk! Ik word heel enthou­si­ast van din­gen orga­ni­se­ren. Het mooi­ste vind ik het als men­sen voor het eerst iets doen dat ze nog nooit eer­der heb­ben gedaan, door­dat ik dat heb geor­ga­ni­seerd. Dan kan mijn dag niet meer stuk. Ik geloof er in dat het goed is om soms uit je com­fort­zo­ne te stap­pen, van­daar ook mijn stap naar Delft.

Ach­ter de scher­men houd ik mij bezig met het opzet­ten van een recep­ten­bun­del door en voor de buurt­be­wo­ners, zodat wij toch een beet­je ver­bon­den zijn wan­neer we het­zelf­de recept maken en eten. Lief­de gaat door de maag en eten ver­bindt, alleen dan nu nog even op afstand. Woon je in de wijk Voor­hof of Bui­ten­hof? Dan kun je bin­nen­kort ons eer­ste recep­ten­kaart­je door de brie­ven­bus verwachten.

Als we straks weer de hoort op mogen, ga ik opzoek naar ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners uit wijk, om samen een fris­se wind te bla­zen in het cul­tuur­pro­gram­ma van Voor­hof. Heb je nu al idee­ën? Neem dan alvast con­tact met me op, wel­licht kun­nen we al iets op gang zetten!

Ik ver­heug me er op om de Voor­hof te leren ken­nen. Beloof je me dat je even “Hal­lo” komt zeg­gen als we er weer zijn?