Terug naar overzicht
Junior Cultuurcoach

Foto: Esther de Cuijper

Wij zoe­ken een Juni­or Cul­tuur­coach voor het Cul­tuur­huis Delft in de Bui­ten­hof. Ben je een rege­laar? En doe je iets met muziek, dans, foto­gra­fie, tik­tok of iets anders cre­a­tiefs. Dan zoe­ken wij jou!

Als juni­or cul­tuur­coach maak je ver­bin­ding met de buurt, scho­len en orga­ni­sa­ties. Door jouw inspan­nin­gen kan ieder­een aan cul­tuur (muziek, dans, the­a­ter, kunst etc.) deel­ne­men. Je hebt een uit­voe­ren­de taak en werkt nauw samen met ande­re par­tij­en in de wijk en in de stad. Je helpt mee om nieu­we idee­ën te beden­ken en uit te voe­ren op het gebied van kunst en cul­tuur. Heb je inte­res­se, neem dan con­tact op met angela@cultuurhuisdelft.nl