Terug naar overzicht

Vrouwendag 2023

Op dins­dag 8 maart vier­de Cul­tuur­huis Delft Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag in de Woon­ka­mer van de Wijk in Abts­wou­de Bloeit. Tus­sen 15.00 en 17.30 uur waren er work­shops, muziek en gezelligheid! 

Cul­tuur­huis Delft nodig­de alle vrou­wen uit om samen Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag te vie­ren. Samen beleef­den we een prach­ti­ge mid­dag. Er waren cre­a­tie­ve work­shops voor vol­was­se­nen en voor kin­de­ren, het Win­kel­tje was geo­pend voor vin­ta­ge kle­ding en er kon geno­ten wor­den van een muzi­kaal optre­den. De hele mid­dag waren er lek­ke­re hap­jes en drankjes. 

Dank aan alle pro­fes­si­o­nals en trou­we vrij­wil­li­gers die invul­ling aan deze dag gaven. De reac­ties van vrou­wen uit de wijk waren hart­ver­war­mend en sma­ken naar meer in de toe­komst. Zorg dat je er vol­gend jaar bij bent en houd ons pro­gram­ma in de gaten voor nog veel meer leuks dat er snel aankomt!

Bekijk hier­on­der de foto’s van foto­gra­fe Shu­chen Liu voor een mooie sfeer­im­pres­sie van Vrou­wen­dag in de Voor­hof. Op Facebook vind je nog meer foto’s.