Terug naar overzicht
Bekijk Stront Zat! (t/m 27 maart)

Stront zat!

Op 22 maart om 14.00 uur a.s. zal de the­a­ter­voor­stel­ling Stront Zat! live gespeeld wor­den in het kader van de ope­ning van de Week van de Psy­chi­a­trie. Stront Zat! is een open­har­ti­ge voor­stel­ling met ont­stop­per René den Har­der in de hoofd­rol. Een per­soon­lijk ver­haal dat gaat over heel diep in de stront zit­ten, hulp vra­gen en alle ellen­de van je afspoelen. 

Stront Zat!
Het Cul­tuur­huis Delft maak­te in 2020 de voor­stel­ling Stront Zat! op basis van het waar­ge­beur­de, per­soon­lij­ke ver­haal van René den Har­der. René, nu werk­zaam als pro­fes­si­o­neel ont­stop­per, meld­de zich een aan­tal jaren gele­den als dak­loos bij de nacht­op­vang van Stich­ting Per­spek­tief, met enkel nog twee tas­sen in zijn bezit. Na het jaren­lang ont­ken­nen en weg­druk­ken van pro­ble­men, kon hij niet ver­der en zocht hulp.

The­a­tra­le vorm
René staat inmid­dels op eigen benen, en na hard wer­ken met de aan­ge­reik­te hulp, wil hij ande­ren graag inspi­re­ren. Het Cul­tuur­huis Voor­hof gaf René bege­lei­ding en een podi­um om zijn ver­haal in the­a­tra­le vorm te ver­tel­len, samen met actri­ce Marije Lang­horst en regis­seur Mar­jet Roe­rink. In sep­tem­ber j.l. schit­ter­de Stront Zat! al op de buren­dag in de Voor­hof. Nu zal hij weer te zien zijn op deze unie­ke wij­ze; via live stream.

Kijk je ook mee?
Voor­stel­ling Stront Zat! | Van 22 maart t/m 27 maart
Op maan­dag 22 maart om 14:00 uur kun je de voor­stel­ling Stront Zat! gespeeld van­af het ter­rein van GGZ Del­f­land bekij­ken via een live stream op Vimeo. De voor­stel­ling is de rest van de week nog gra­tis te bekij­ken op Vimeo, tot en met 27 maart.

Nage­sprek Stront Zat! | Alleen op 22 maart
Na afloop van de voor­stel­ling op 22 maart kun je van­af 14:30 uur mee­kij­ken en/of deel­ne­men aan een nage­sprek via Zoom. Ieder­een is van har­te welkom!

Let op, je moet op 22 maart zelf wis­se­len van de voor­stel­ling via Vimeo naar het nage­sprek op Zoom. Je kunt Zoom gebrui­ken via de brow­ser van je tele­foon, tablet of com­pu­ter. Maak bij voor­keur gebruik van Goog­le Chro­me of Mozil­la Fire­fox (ande­re brow­sers kun­nen soms pro­ble­men geven met de audio). Het is niet nodig om Zoom te instal­le­ren. Lees voor­af ook de Zoom-instruc­ties.

Bekijk Stront Zat! (t/m 27 maart)

Radioin­ter­view Stront Zat!
Pro­gram­ma­ma­ker en regis­seu­se van Stront Zat! Mar­jet Roe­rink werd op 4 maart 2021 geïn­ter­viewd door Arjen L. van Bruin­nes­sen van Omroep Wete­ring over de voor­stel­ling. Het is een prach­tig gesprek geworden!

Bekijk hier­on­der ook de film over het maak­pro­ces van de voor­stel­ling Stront Zat!