Terug naar overzicht

Silent Disco

Op 10 juni gin­gen zowaar de voetjes van de vloer in Abts­wou­de Bloeit! Iets waar we lang naar uit­ke­ken in deze peri­o­de, werd geluk­kig een mooi suc­ces. Samen met de jon­gens van de Jol­ly Booth orga­ni­seer­den we een stil­le dis­co voor bewo­ners van Abts­wou­de Bloeit en daar omheen. 

Een stil­le dis­co? Ja! Ieder­een kreeg een kop­te­le­foon en kon van­uit de eigen woning/tuin/balkon mee­dan­sen ter­wijl de DJ’s hun plaat­jes draai­den. Er werd niet alleen vol­op gedanst op muziek­stij­len van rock ’n roll tot K‑pop en van hou­se tot Hol­land­se (en Delft­se) mee­zin­gers. Er werd ook heer­lijk gege­ten uit de sma­ke­lij­ke Cari­bi­sche keu­ken van de gast­vrije Rowen­dy Jama­ni­ka en zijn familie.

Op dit geslaag­de con­cept bou­wen wij graag voort! Heb jij ook idee­ën voor muziek in de wijk? Of zou jij graag nog een edi­tie zien van een Silent Dis­co? Laat het weten via wessel@cultuurhuisdelft.nl. Tot snel!

Een mooie impres­sie van de Silent Dis­co in foto’s: