Terug naar overzicht

Rond-je Cultuurhuis

Met het pro­gram­ma Rond-Je Cul­tuur­huis brach­ten wij muziek bij de bewo­ners van Die Bui­ten­weye, Delf­sho­ven en Abts­wou­de Bloeit!

Samen met Daan de Jong, Iris van der Made, Tom Vro­lijk, Mar­lon Pichel en Jet van der Steen die de meest mooie num­mers zon­gen. Op gepas­te afstand natuur­lijk. Soms mocht er zelfs een ver­zoek num­mer tus­sen­door. Wij heb­ben van jul­lie genoten!

Foto: Esther de Cuijper