Terug naar overzicht

Wij bren­gen de komen­de tijd Cul­tuurT­huis. En we zijn op zoek naar jouw recept en jouw ver­haal wat er bij hoort. Om met elkaar te delen. Zo kun­nen we toch een beet­je samen zijn. Je kunt alle recep­ten spa­ren. Samen eten in de wijk. Met deze per­soon­lij­ke recep­ten van buurt­be­wo­ners kan dat! Met recep­ten uit het .

Mail ons jouw recept (of geef je buur­man of buur­vrouw op) en ver­tel ons waar­om of wan­neer je jouw recept maakt. De mooi­ste ver­ha­len krij­gen een Cul­tuur­huis Delft Kookschort!

Deze week staat op het menu de Turk­se Yog­hurt soep van Nur­hay­at. Zij geeft naai­les aan kin­de­ren op de Hori­zon in de Bui­ten­hof. Zij deelt graag haar recept van de heer­lij­ke Yay­la Cor­ba­si. Als wij vra­gen of zij het recept van haar moe­der heeft ant­woord ze: “Nee joh! die kon echt niet koken”. Dit recept doet haar den­ken aan de tijd dat ze ergens anders woon­de en zij iede­re week met dames heer­lij­ke recep­ten kook­te. En daar­na natuur­lijk gezel­lig met elkaar eten.

Wil je ook het recept van Nur­hay­at ont­van­gen, stuur dan een mail naar: femke@cultuurhuisdelft.nl