Terug naar overzicht

Volkswagenbus
Wist je dat er 28.000 men­sen wonen in de Bui­ten­hof en Voor­hof? Om deze men­sen met elkaar te ver­bin­den orga­ni­se­ren we op Buren­dag: ‘Op avon­tuur met je buur!’ Rijd op zater­dag 25 sep­tem­ber mee met de Volks­wa­gen­bus van Ted de Vries. In de bus zit schrij­ver en jour­na­list Karl Flie­ger om ver­ha­len uit de buurt te ver­za­me­len. Stap je ook gezel­lig in? 

Jouw ver­haal op papier

Ieder­een heeft een eigen ver­haal en kijk op de wijk. Tij­dens een rit door de wij­ken Voor­hof en Bui­ten­hof in de super­ga­ve Volks­wa­gen­bus van Ted, wordt jouw ver­haal opge­te­kend door Karl en word je prach­tig gepor­tret­teerd door foto­graaf Fred Leeflang.

In maxi­maal een uur ver­tel je jouw ver­haal en luis­ter je naar het ver­haal van je buur. Zo wordt er een uniek duo-por­tret gemaakt dat onder ande­re wordt gedeeld in het AD Delft en op de web­si­te van Cul­tuur­huis Delft. Zo leren je elkaar als buren nog beter ken­nen! Rijd je ook een rit­je mee? De bus heeft twee opstaplocaties:

  • Abts­wou­de Bloeit: Aart van der Leeuwlaan 332
  • The Cul­tu­re: Mozart­laan 670

Aan­mel­den

Stap je ook in de Volks­wa­gen­bus op 25 sep­tem­ber? Meld je dan aan door een mail te stu­ren aan suzanne@cultuurhuisdelft.nl met de vol­gen­de informatie:

  • Voor- en achternaam
  • E‑mailadres
  • Tele­foon­num­mer
  • Op wel­ke opsta­p­lo­ca­tie wil je opge­haald wor­den: Voor­hof of Buitenhof?

Foto: Ted de Vries