Terug naar overzicht

Michael Broekhuizen in Elephant - BartHeemskerk

Elke week zijn er muziek­les­sen voor kin­de­ren van 6 t/m 18 jaar in wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon aan de Mozart­laan 670. Michael geeft hier gitaar­les­sen. Voor een kijk­je ach­ter de scher­men stel­den we hem vier vra­gen. De ant­woor­den geven je een mooi beeld!

1. Wat vind je zo leuk aan spe­len op gitaar?
“Je kunt met een gitaar zoveel ver­schil­len­de klan­ken maken. Zo kun je bij­voor­beeld vol­le­di­ge lied­jes spe­len met alleen een gitaar, of juist enkel klei­ne ver­sie­rin­gen spelen.”

2. Wat vind je leuk aan het les­ge­ven aan kinderen?
“Kin­de­ren leren heel gemak­ke­lijk nieu­we din­gen als ze enthou­si­ast zijn ergens over. Ik vind het heel leuk om de ver­won­de­ring en het blijd­schap te zien als het ze lukt om zelf nieu­we din­gen te spe­len op de gitaar.”

3. Ver­tel eens iets meer over jezelf. 
“Mijn naam is Michael Broek­hui­zen. Ik ben 29 jaar oud en heb gestu­deerd aan de Pop­a­ca­de­mie in Rot­ter­dam. Ik heb in heel veel ver­schil­len­de bands gespeeld, waar­on­der ook in Elep­hant. Daar­naast heb ik altijd gitaar­les en bas­gi­taar­les gege­ven, aan zowel jong als oud.”

4. Is er nog plek om mee te doen met de gitaar­les en hoe kun je je opgeven?
“Er is nog plek voor om gitaar­les te vol­gen op de don­der­dag tus­sen 15:00 en 17:30 uur. Les­sen duren 20 minu­ten. Je kunt je opge­ven via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl Tot snel!”

Kom je ook een gra­tis proef­les vol­gen? Na de les kun je beslis­sen of je door­gaat met de les­sen of niet. Je kunt je door het hele jaar heen aan­mel­den. Naast gitaar­les kun je ook kie­zen voor pianoles. 

Geen geld om mee te doen? Het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur helpt! Zij beta­len het les­geld voor kin­de­ren en jon­ge­ren tot 18 jaar waar­van de ouders te wei­nig geld heb­ben om dit zelf te beta­len. Heb je hier vra­gen over? Dan kun je mai­len aan Moen Man­g­roe via moen@rode-feniks.nl.

Foto: Michael Broek­hui­zen speelt in de band Elep­hant (Bart Heemskerk)