Terug naar overzicht

Stand-up Bingo

Woens­dag­avond 30 maart was het zover, het was tijd voor de aller­eer­ste Stand-up Bin­go in de Voor­hof! Een knal­lend avond­je bin­go gemixt met live stand-up come­dy. “Het was een super­leu­ke avond”, blikt Wes­sel, pro­gram­ma­ma­ker Cul­tuur­huis Delft, terug. “Er werd vol­op gela­chen, gewon­nen en gezon­gen (geluk­kig had­den we een paar val­se bingo’s!)”. Kort­om, het was een zeer geslaag­de eer­ste keer en we kij­ken nu alweer uit naar de vol­gen­de Stand-up bin­go op woens­dag 25 mei. 

Toi­let­juf­frouw, Die­de­rik-Jan en Tan­te KOR

Er werd deze avond gespeeld om drie vol­le kaar­ten. Bij elke kaart hoor­de een ande­re act. Bij de eer­ste kaart wer­den de bal­len gedraaid door de aan­ge­scho­ten toi­let­juf­frouw ‘Tif­fa­ny’, com­pleet met tij­ger­pan­ty en heer­lijk plat­te praat. Voor de twee­de kaart wer­den de bing­o­num­mers getrok­ken door ‘Die­de­rik-Jan & Jan-Die­de­rik’, twee stu­den­ti­ko­zen types die bij de gedraai­de getal­len het publiek ver­maak­ten met tal van koor­bal­len-feitjes. De der­de en laat­ste kaart werd gespeeld door Tan­te KOR (een afkor­ting voor Klei­ne Onder­ne­mers Rege­ling) die een hekel heeft aan de administratie.

Mooie prij­zen

Bij elke kaart wer­den de win­naars ver­blijd met prach­ti­ge prij­zen!  Onder meer:

  • Een stoel­mas­sa­ge door Zus­ter Angela
  • Een half uur groen­ser­vi­ce (tuin/balkon/kamerplanten) door hove­nier Remko
  • Cadeau­bon­nen van The­a­ter de Ves­te en het Riet­veld Theater
  • Bon­nen voor kle­ding in het win­kel­tje van Greet & Truus

Ben jij er vol­gen­de keer ook bij? 

De Stand-up Bin­go vindt om de twee maan­den plaats. De vol­gen­de edi­tie is op woens­dag 25 mei van 19:00 – 21:00 uur. En heb je zelf een leu­ke act die je wilt delen ter­wijl je bin­go­bal­len draait? Mail wessel@cultuurhuisdelft.nl of bel 0613112927.

Foto­graaf: Wes­sel Klootwijk