Terug naar overzicht

Marjet Roerink vertelt

Ieder­een heeft een ver­haal. Dat kan groots maar ook heel klein zijn. Bij Cul­tuur­huis Delft geven we met de work­shops ‘Kom op Ver­haal’ van the­a­ter­coach Mar­jet Roe­rink, elke don­der­dag een plek aan deze ver­ha­len. Om naar te luis­te­ren of om zelf op het podi­um te stappen. 

Kom op ver­haal met Kof­fie: leer alles over storytelling

Wil je leren hoe je jouw ver­haal op zo’n manier ver­telt dat men­sen op het punt­je van hun stoel zit­ten om niks te mis­sen? Kom dan op de kof­fie bij the­a­ter­coach Mar­jet Roe­rink. Elke don­der­dag­och­tend bege­leidt Mar­jet ieder­een die meer wil weten over sto­ry­tel­ling. We wis­se­len ver­ha­len uit, gaan in gesprek en luis­te­ren naar elkaar. Mar­jet leert je over de kunst van het ver­tel­len en pre­sen­te­ren. Je krijgt aller­lei han­di­ge tips en tricks. 

Elke don­der­dag | 10.30 – 12.00 uur

Kom op Ver­haal met Soep: stap op het podi­um en/of kom luisteren

Eén keer in de maand duurt ‘Kom op Ver­haal’ een half uur lan­ger en krij­gen de ver­ha­len een podi­um! Ver­tel het publiek jouw ver­haal of kom langs om te luis­te­ren naar per­soon­lij­ke, ont­roe­ren­de of grap­pi­ge ver­ha­len uit de wijk. Na afloop eten we met elkaar een kop ver­se soep.

Elke 2e don­der­dag van de maand | 12.00 – 12.30 uur

Loca­tie: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332

Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl 

Foto: Mar­jet Roe­rink (links) ver­telt bij Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper