Terug naar overzicht

koffieochtend The Culture

Cul­tuur­huis Delft, de Rode Feniks en Delft voor Elkaar orga­ni­se­ren op dins­dag 8 maart de aller­eer­ste kof­fie­och­tend voor vrou­wen uit de Bui­ten­hof. Van 10:00 tot 11:30 uur is ieder­een wel­kom in The Cul­tu­re voor een lek­ker bak­je kof­fie of thee. Omdat het Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag is maken we er een spe­ci­a­le eer­ste edi­tie van. 

Inter­na­ti­o­na­le Vrouwendag

Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag is een wereld­wij­de dag waar­op de soci­a­le, eco­no­mi­sche, cul­tu­re­le en poli­tie­ke pres­ta­ties van vrou­wen wor­den gevierd. Het wordt jaar­lijks gevierd op 8 maart. Ook bij Cul­tuur­huis Delft vie­ren we deze dag in de wijk Bui­ten­hof met een fees­te­lij­ke kof­fie­och­tend gevuld met muziek, lek­kers, ont­moe­tin­gen en wel­l­ness. De och­tend is gra­tis te bezoeken.

Doe mee aan ‘Heel Bui­ten­hof Bakt!’

Haal de bak­vor­men uit de kast, trek je kook­schort aan en pak je recep­ten­boe­ken erbij. Want de kof­fie­och­tend van 8 maart ook in het teken van ‘Heel Bui­ten­hof Bakt!’ Neem je eigen gebak­ken taart, cake of koek­jes mee en een vak­kun­di­ge jury beoor­deelt wie er het best gebak­ken heeft. Er is een mooie prijs te winnen.

Vas­te kof­fie­och­tend in The Culture

De kof­fie­och­tend op inter­na­ti­o­na­le vrou­wen vormt direct de kick-off van een weke­lijk­se kof­fie­och­tend op de dins­dag in The Cul­tu­re. We heten alle vrou­wen in de Bui­ten­hof wel­kom voor een kop kof­fie of thee & iets lek­kers. Maak tij­dens deze och­tend ken­nis met jouw wijk­ge­no­ten. Wil je iemand mee­ne­men? Gezellig!

De kof­fie­och­ten­den zijn gra­tis te bezoe­ken. Heb je voor­af vra­gen? Mail dan naar angela@cultuurhuisdelft.nl