Terug naar overzicht

muzieklessen buitenhof

Heb je altijd al pia­no of gitaar wil­len spe­len? Of zang­les wil­len heb­ben? Bij The Cul­tu­re wor­den er elke don­der­dag muziek­les­sen gege­ven door docen­ten van DRØN Muziek. Kom je ook een gra­tis proef­les volgen?

  • Wan­neer: elke don­der­dag­mid­dag tus­sen 15.00 en 17.30 uur 
  • Tijd: les­sen duren 30 minuten
  • Voor wie: van 6 t/m 18 jaar uit de Buitenhof
  • Waar: The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670

Gra­tis proef­les gitaar, pia­no en zang

Je kunt door het jaar heen een gra­tis proef­les vol­gen. Hier­na beslis je of je door­gaat met les­sen. Meld je aan voor een proef­les via info@dronmuziek.nl. Tot snel!

Kos­ten voor de muzieklessen

De kos­ten voor de les­sen ver­schil­len per muziek­in­stru­ment. De tarie­ven vind je op de web­si­te van DRØN Muziek. Wij wil­len graag dat de muziek­les­sen toe­gan­ke­lijk zijn voor alle kin­de­ren, daar­om wer­ken wij samen met het Jeugd­fonds Sport en Cul­tuur Zuid-Hol­land. Kom je in aan­mer­king voor het fonds dan doet Moen samen met de ouder de aan­vraag. Heb je hier vra­gen over? Mail dan naar moen@rode-feniks.nl

De muziek­les­sen wor­den aan­ge­bo­den door Cul­tuur­huis Delft, de Rode Feniks en Drøn Muziek.

Foto: Esther de Cuijper

Aan­mel­den proefles