Terug naar overzicht

Koks Abtswoude Bloeit

Vlnr: Buurt­koks Ahmad en Rame (Foto: Mar­jet Roerink)

Net als voor de zomer kun je weer gezel­lig mee eten in de woon­ka­mer van de wijk in Delft Voor­hof! Elke dins­dag- en don­der­dag­avond tus­sen 17:30 en 19:00 uur kun je aan­schui­ven voor een heer­lij­ke Syri­sche maal­tijd van buurt­kok Ahmad en zijn assis­tent Rame.

Eet je ook gezel­lig mee?
Aan­mel­den kan tot uiter­lijk één dag van te voren via een Whats­App-bericht naar 06 – 36 12 37 26. Een maal­tijd kost € 7,- (vega) of € 10,- (vlees). Dit kun je op de avond zelf con­tant betalen.

Wan­neer: elke dins­dag en donderdag
Tijd: tus­sen 17:30 uur en 19:00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Kos­ten: € 7,- (vega) en € 10,- (vlees). Cash only.

Cate­ring op maat
Heb je een ver­jaar­dag, ver­ga­de­ring of wil je iets anders orga­ni­se­ren? Denk dan eens aan Abts­wou­de Bloeit als loca­tie! Hier­bij is er ook cate­ring op maat moge­lijk door onze buurt­koks. Meer info? Bel Mar­jet: 06–14 44 88 87.