Terug naar overzicht

Dag van de Nostalgie

Op don­der­dag 25 novem­ber vie­ren we de Dag van de Nos­tal­gie met een muzi­kaal pro­gram­ma genaamd ‘Bak­kie Troost’. Dit is een pro­duc­tie van de The­a­ter­werk­plaats Ouwe Rot­ten. Met ‘Bak­kie Troost’ nemen Thea Riget­ti en Cor­ry van den Akker u mee naar momen­ten van geluk en zin­gen, bege­leid door pia­nist Hjal­mar Rosing (die ook heel mooi zingt). We zin­gen lied­jes van toen en nu. (toe­gang = gratis). 

Pro­gram­ma
15.30 uur: inloop met koffie/thee en kletskoeken
16.15 uur: aan­vang voor­stel­ling Bak­kie Troost (tot 17.00 uur)
17.30 uur: voor wie wil is er stamp­pot met bal of vege­ta­ri­sche worst (€ 6,- p.p. inclu­sief drank­je en toetje)

Door­lo­pend: Het win­kel­tje met twee­de­hands kle­ding en schoe­nen van Greet & Truus is open!

Truus en Greetje
Stamppot

Loca­tie
Woon­ka­mer van de Wijk in Abts­wou­de Bloeit
Aart van der Leeuwlaan 332
2624 LJ Delft

NB Bij bin­nen­komst wordt uw coro­na­toe­gangs­be­wijs gescand.

Heb je nog vra­gen? Dan kun je mai­len naar marjet@cultuurhuisdelft.nl.

Foto­gra­fie: Thea Riget­ti en Cor­ry van den Akker van de The­a­ter­werk­plaats Ouwe Rotten.

Dag van de Nostalgie
Dag van de Nostalgie