Terug naar overzicht

Knut­sel van­uit huis met ons mee aan de opdrach­ten van de Cultuur(t)huisdoos! Zijn jul­lie ook al zo heer­lijk aan het knut­se­len gesla­gen met de Cultuur(t)huis Doos?

Nee?!
Dan heb je nog tot uiter­lijk 16 juli de tijd om gra­tis een doos te bemach­ti­gen een mee te knut­se­len. Jouw cre­a­ties wor­den samen met de cre­a­ties van buurt­ge­no­ten uit de Voor­hof en Bui­ten­hof ten­toon­ge­steld op onze expo­si­tie. Stuur een mail­tje naar femke@cultuurhuisdelft.nl dan komen wij een doos bij jou thuis brengen.

Ja!?
Leuk hè? Mocht je ook al klaar zijn, dan mag je de doos van­af 1 juni met jouw cre­a­ties erin terug inle­ve­ren. We ver­za­me­len de dozen terug voor de expositie.

Waar inle­ve­ren?

  • Iede­re werk­dag bij KopieKoffie.
  • Iede­re woens­dag tus­sen 14:00 en 17:00 in Delfia.
  • Of iede­re don­der­dag tus­sen 10:00 en 15:00 in de Woon­ka­mer van Abts­wou­de Bloeit.
  • Je mag ook aan­ge­ven wan­neer we de doos bij jou thuis kun­nen ophalen.

Datum: juni — najaar 2020

Loca­tie: Voor­hof en Buitenhof