Terug naar overzicht

Girls only 015

Nieuw in de Bui­ten­hof! Voort­aan zijn de maan­dag­mid­dag en ‑avond in wijk­cen­trum Bui­ten­Ge­woon (Mozart­laan 670) girls only! Mei­den van 13 – 18 jaar uit de Bui­ten­hof kun­nen hier aan de slag met spor­ten, chil­len, gezel­lig­heid en cre­a­ti­vi­teit. Je kunt aan alles mee­doen, maar ook kie­zen voor één los­se acti­vi­teit. Het pro­gram­ma is gra­tis, kom langs en doe mee!

Pro­gram­ma

17.00 – 18.00 uur – Art Stu­dio 015 met Ami­ra al Rawi
17.30 – 18.30 uur – Kick­bok­sen met Deveney van Es
19.00 – 20.00 uur – Street­dan­ce met Nik­ki Nguyen

Meer over Art Stu­dio 015

Tij­dens Art Stu­dio 015 geeft Ami­ra al Rawi cre­a­tie­ve work­shops. Iede­re week zijn er beken­de gast­do­cen­ten die met jul­lie aan de slag gaan met musi­cal, make-up/­vi­sa­gie, foto­gra­fie, sty­ling, acte­ren en nog veel meer. Houd ook de soci­als van @015.studio in de gaten. 

Aan­mel­den is niet nodig. Heb je een vraag? Mail dan naar angela@cultuurhuisdelft.nl.

Over de docenten

Amira

Ami­ra al Rawi

Ami­ra is er iede­re week bij om je wel­kom te heten in Stu­dio 015. “Ik ben ook opge­groeid in Delft in de Bui­ten­hof waar ik de Hip Hop cul­tuur ont­dek­te. Inmid­dels werk ik als pro­fes­si­o­ne­le kun­ste­naar en doe ik ver­schil­len­de tof­fe projecten.

Nu ben ik terug in de wijk en hoop ik dat ook jij kan doen wat je leuk vindt! Heb je vra­gen? Of leu­ke idee­ën voor de work­shops? Laat het mij weten en dan kan ik het voor je rege­len! Ik hoop je snel te zien :)”

Deveney van Es

Deveney van Es

Deveney beoe­fent al sinds haar 8e ver­schil­len­de vecht­spor­ten, zoals kara­te, ken­po en capoei­ra. De afge­lo­pen 10 jaar heeft ze zich gericht op kick­boxing en sinds 2017 draagt ze de titel WCTS World Cham­pi­on Kickboxing.

Deveney vindt het erg belang­rijk dat mei­den op een jon­ge leef­tijd inspi­re­ren­de ver­ha­len horen van iemand waar zij zich mee kun­nen iden­ti­fi­ce­ren. En niet alleen de suc­ces­ver­ha­len, maar ook de tegen­sla­gen die op je pad kun­nen komen.

Nikki

Nik­ki Nguyen

Nik­ki danst al 15 jaar en geeft dans­les sinds 2021. “Ik ben 20 jaar oud en dan­sen geeft mij het gevoel van vrij­heid. Naast de dans­les­sen werk ik in een dro­gis­te­rij. Ook vind ik het ook heer­lijk om te win­ke­len voor nieuw danskleding.”

015 Girls Only wordt geor­ga­ni­seerd door Cul­tuur­huis Delft, Delft voor Elkaar, CanIDream en de Rode Feniks.