Terug naar overzicht

Tas­te is een woon­ge­meen­schap in de Voor­hof. We heb­ben een buurt­ca­fe op vrij­dag en een prach­ti­ge tuin die elke dag open is, zodat de buurt ervan kan meegenieten!

Roland Holst­laan 751
www.tastedelft.nl

Flyer Taste
Flyer Taste