Terug naar overzicht

Het Pio­niers­kwar­tier is het Tiny Hou­se dorp. Hier staan 14 unie­ke zelf­ge­bouw­de huis­jes. De bewo­ners leven zoveel moge­lijk zelf­voor­zie­nend. Gebruik­ma­kend van zon­ne-ener­gie en regen­wa­ter­op­vang. Genoe­gen nemen met genoeg en duur­zaam­heid staan hoog in het vaan­del. Tij­dens buren­dag kun je het ter­rein ver­ken­nen, wat huis­jes bezich­ti­gen en een work­shop doen. Ook kom je meer te weten over zelf­bouw, off-grid wonen, pas­sief­huis, com­pos­te­ren en bio­di­ver­si­teit. Een inkijk­je in een bij­zon­de­re manier van leven.

Speur­tocht Delft4GlobalGoals

Pio­niers­kwar­tier is één van de pun­ten van de Global4Goals speur­tocht. Je haalt de speur­tocht op bij Werk­se en maakt door het lopen ervan kans op een leu­ke prijs!

Vul­ca­nus­weg 287 t/m 299
www.pionierskwartierdelft.nl

Flyer Pionierskwartier
Flyer Pionierskwartier