Terug naar overzicht

Culture Club Atelier Keramiek

Wat: cre­a­tie­ve workshops
Wan­neer: dins­dag 16 en 23 april
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar
Kos­ten: gratis

Is jouw kind ook gek op cre­a­tie­ve work­shops? Schrijf je kind dan in voor de les­sen kera­miek. De les­sen wor­den gege­ven door kun­ste­na­res Maai­ke Kalk­ho­ven. Je gaat tij­dens de eer­ste les aan de slag met klei. Gebruik je cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie. De werk­jes van de kin­de­ren wor­den daar­na afge­bak­ken in een spe­ci­a­le kera­miek­oven die wel meer dan 1000 gra­den heet kan wor­den. In de twee­de les beschil­der je jouw eigen kunst­werk met verf. Natuur­lijk mag jouw eigen kunst­werk mee naar huis. geef hem een mooi plek­je of geef het cadeau! Schrijf je in voor dit les­blok en kom gezel­lig schilderen!

Let op: de les­sen zijn gra­tis, maar het is wel belang­rijk dat je bei­de les­sen aan­we­zig bent. Van­we­ge de inkoop van mate­ri­a­len is het ver­plicht om je voor 16 april aan te mel­den, dit kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Fiets van kera­miek gemaakt in een work­shop van kun­ste­naar Maai­ke Kalk­ho­ven. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den