Terug naar overzicht

Culture Club Atelier

Wat: cre­a­tie­ve workshops
Wan­neer: dins­dag 5, 12, 19 en 26 maart
Tijd: 15.30 – 17.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar
Kos­ten: gratis

Is jouw kind ook gek op cre­a­tie­ve work­shops? Schrijf je kind dan in voor de les­sen schil­de­ren met aqua­rel­verf. De les­sen wor­den gege­ven door kun­ste­na­res Ney­ruz Abou Jam­ra. Je oefent tij­dens de vier les­sen met de tech­niek, gebruikt je cre­a­ti­vi­teit en fan­ta­sie. Samen met de groep werk je aan een kunst­werk. Schrijf je in voor dit les­blok en kom gezel­lig schilderen!

Let op: de les­sen zijn gra­tis, maar het is wel belang­rijk dat je elke les aan­we­zig bent. Van­we­ge de inkoop van mate­ri­a­len is het ver­plicht om je voor 5 maart aan te mel­den, dit kan via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Schil­der­work­shop van Ney­ruz met kerst 2023. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den