Terug naar overzicht

Songtekst

Ben jij ook zo enthou­si­ast over het nieu­we wijk­lied ‘Delfts Kruit’ dat afge­lo­pen maand gelan­ceerd werd? Goed nieuws! Hier­on­der lees je de com­ple­te song­tekst. Zing mee, laat je inspi­re­ren en geniet van de mooie tek­sten. “Wij zijn Delfts Kruit, het bul­dert en bruist...” Het lied werd geschre­ven op de melo­die van Thrift­shop van Mac­kle­mo­re en Ryan Lewis. 

Rap

Gevoch­ten, ver­lo­ren, ging onder, moest opstaan
En door­gaan en door­gaan ik bleef overeind
Geen twee­de, geen der­de, we klim­men omhoog
Ik kom voor de top en we gre­pen die prijs

Tegen­sla­gen als de Delft­se stad
Maar ik ben back on track en we shi­nen weer bright
Don­ke­re wol­ken met blik­sem en donder
Maar weet dat de zon na de regen weer schijnt

REFREIN

Wij zijn Delfts Kruit
Het bul­dert en bruist
Van onze stad, zijn wij het hart
Bon­zend van geluk

Wij zijn Delfts Kruit
Het bul­dert en bruist
Van onze stad, zijn wij het hart
Bon­zend van het leven

Rap

In het leven is het val­len en opstaan
Zoveel tegen­sla­gen maar die moet je wel doorstaan
Ik ben vaak geval­len maar toch blijf ‘k steeds doorgaan
Kom van de 5 jon­gen wat is wat dan
Hartslag
Die gaat nu nog snel­ler dan die vlam brandt

Ahh yeah­h­hh
Ben een gewoon jon­ge jon­gen uit de B
Ik ga het maken want ik weet dat mama prayed
Na na na na eyyy

Brid­ge

De stad is grandioos
Woon hier een hele poos
Flats, bomen en veel volk
Ver­bon­den in de Buitenhof

Geen Wit­lof Binnenhof
Alle lof voor ..Voor­hof
Van Del­luft Noord tot Zuid
Want wij zijn: Delfts kruit!

REFREIN

Foto: Esther de Cuij­per. Optre­den in de wijk met Delfts Kruit.

Lees ook:

After­mo­vie van het optre­den in de wijk