Terug naar overzicht
Op de Buren­dag rij­den er van 11:00 – 16:00 uur twee TukTuks rond, daar­mee kun­nen je gra­tis naar alle deel­ne­men­de loca­ties wor­den gebracht. De opstap­plek­ken zijn bij Abts­wou­de Bloeit en The Culture.
  • Abts­wou­de Bloeit: Aart van der Leeuwlaan 332
  • The Cul­tu­re: Mozart­laan 670
Voor min­der­va­li­de bezoe­kers rijdt er ook een IYYO-wagen rond, dit voer­tuig ver­trekt van­af Abts­wou­de Bloeit (Aart van der Leeuwlaan 332) en wacht bij de loca­tie tot­dat je bent met je bezoek daar. Wil je mee­rij­den? Vraag dan bij Abts­wou­de Bloeit naar de coör­di­na­tor van de IYYO-wagen.

www.cultuurhuis.nl