Terug naar overzicht

Out of the Blue

Nieuw bij Cul­tuur­huis Delft is het impro­vi­sa­tie­koor Out of the Blue! Zang­coach Leo­nie Bol­le­boom geeft nu op de dins­dag­avond niet alleen lei­ding aan Wijk­koor Noot­ge­val maar ook Out of the Blue. 

Iede­re dins­dag­avond van 20.45 tot 21.30 uur leer je onder lei­ding van Leo­nie Bol­le­boom impro­vi­se­ren d.m.v. ken­nis (muziek­the­o­rie), te ver­trou­wen op je eigen stem en te luis­te­ren naar ande­ren om met elkaar van­uit impro­vi­sa­tie iets moois te cre­ë­ren. Ook schrijft Leo­nie arran­ge­men­ten van­uit de impro­vi­sa­tie die er ont­staat. Wil je mee­doen of heb je een vraag? Aan­mel­den is niet nodig, je kunt gewoon langs­ko­men, maar mag wel: dit kan via een mail­tje naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Out of the Blue is onder­deel van Open Stu­dio Delft.

  • Wan­neer: elke dinsdag
  • Tijd: 20.45 – 21.30 uur
  • Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart vd Leeuwlaan 332 (in de aula)
  • Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder
  • Kos­ten: gratis

Foto: optre­den in Muse­um Prin­sen­hof Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper.