Terug naar overzicht

Abtswoude Bloeit! Internationale Vrouwendag 2022

Op dins­dag 8 maart was het Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag. Dit vier­de het Cul­tuur­huis ook in de wijk Voor­hof. En wat was het een feest!

Uit aller­lei wind­rich­tin­gen kwa­men vrou­wen van uit­een­lo­pen­de leef­tij­den en ach­ter­gron­den af op de door ons geor­ga­ni­seer­de ver­wen­ne­rij­en. Dames geno­ten van mas­sa­ges, make-up & haar­be­han­de­lin­gen, twee­de­hands kle­ding, heer­lijk eten, live­mu­ziek en som­mi­gen waag­den zelfs een dans­je. Het was voor velen een geslaag­de, nieu­we ont­moe­ting met elkaar én met de Woon­ka­mer van de Wijk. Deze woon­ka­mer vind je op de bega­ne grond van het gebouw Abts­wou­de Bloeit. Hier orga­ni­seert Cul­tuur­huis Delft het hele jaar door acti­vi­tei­ten voor de wijk Voorhof.

Onze dank is groot naar de pro­fes­si­o­nals en trou­we vrij­wil­li­gers die invul­ling aan deze dag gaven. De reac­ties van vrou­wen uit de wijk waren hart­ver­war­mend en sma­ken naar meer in de toe­komst. Zorg dat je er vol­gend jaar bij bent en houd ons pro­gram­ma in de gaten voor nog veel meer leuks dat er snel aankomt!

Bekijk hier­on­der de foto’s van foto­gra­fe Esther de Cuij­per voor een mooie sfeer­im­pres­sie van Vrou­wen­dag in de Voor­hof. Op Facebook vind je nog meer foto’s.