Het Cul­tuur­huis is alweer bij­na een jaar gele­den gestart in de Bui­ten­hof met aller­lei acti­vi­tei­ten voor de wijk, zoals:

#TOF (Try-out Kunst­fac­to­ry) voor kin­de­ren, iede­re woens­dag­mid­dag om 15.00 uur in de gym­zaal van de Brahm­slaan in samen­wer­king met de buurt­sport­coa­ches

Recep­ten uit het ♡, mooie ver­ha­len en heer­lij­ke recep­ten van wijk­be­wo­ners

Zomer in Del­fia, aller­lei leu­ke kunst en cul­tuur­work­shops in de zomer­va­kan­tie

Buren­dag in samen­wer­king met Werk­ze, Stunt en Kopie­kof­fie

Dit is maar een klei­ne greep uit alle acti­vi­tei­ten, maar we zijn druk bezig met de voor­be­rei­din­gen voor vol­gend jaar want dan star­ten we met muziek­les voor kin­de­ren, nog meer #TOF­fe work­shops sport en cul­tuur voor the kids, we gaan por­tret­ten maken voor wijk­be­wo­ners en er komt een muziek­stu­dio in samen­wer­king met Can I Dream