Terug naar overzicht

Terugblik Cultuurhuis 2020

Terug­blik op 2020

Het Cul­tuur­huis is alweer bij­na een jaar gele­den gestart in de Bui­ten­hof met aller­lei acti­vi­tei­ten voor de wijk, zoals:

  • #TOF (Try-out Kunst­fac­to­ry) voor kin­de­ren, iede­re woens­dag­mid­dag om 15.00 uur in de gym­zaal van de Brahm­slaan in samen­wer­king met de buurtsportcoaches
  • Recep­ten uit het ♡, mooie ver­ha­len en heer­lij­ke recep­ten van wijkbewoners
  • Zomer in Del­fia, aller­lei leu­ke kunst en cul­tuur­work­shops in de zomervakantie
  • Buren­dag in samen­wer­king met Werk­se, Stich­ting Stunt en Kopiekoffie

Dit is slechts maar een klei­ne greep uit alle acti­vi­tei­ten van 2020! Bekijk de video voor een mooie terug­blik in beeld.

Cul­tuur­huis Bui­ten­hof 2021

We zijn druk bezig met de voor­be­rei­din­gen voor 2021. Dan star­ten we met muziek­les voor kin­de­ren en nog meer #TOF­fe work­shops sport en cul­tuur voor the kids (rap, capoei­ra, freerun­nen en muziek­les). We gaan ook por­tret­ten maken van wijk­be­wo­ners, er komt een muziek­stu­dio in samen­wer­king met Stich­ting Can I Dream en we zijn een stree­fart fes­ti­val aan het voorbereiden!