Terug naar over­zicht

Moen is onze nieu­we soci­aal kwar­tier­ma­ker (in oplei­ding)

Hoi alle­maal,

Mijn naam is Moen Man­g­roe, moe­der van 2 kids van 9 en 13. En al meer dan 30 jaar woon­ach­tig in het mooie Bui­ten­hof in Delft. Ik ga aan de slag als soci­aal kwar­tier­ma­ker in de Bui­ten­hof, een prach­ti­ge samen­wer­king tus­sen Ange­la van het Cul­tuur­huis en de Rode Feniks.

Sinds dit voor­jaar ben ik weer terug in de school­ban­ken, (in deze tijd onli­ne thuis natuur­lijk) en volg ik de oplei­ding Soci­aal Maat­schap­pe­lijk Dienst­ver­le­ning. Ik hou van een uit­da­ging en ik pro­beer altijd een oplos­sing te zien in iede­re situ­a­tie. Ik bekijk een situ­a­tie als­of het glas half­vol is en niet half­leeg. En pro­beer het posi­tie­ve erin te vin­den. Ik zeg ook vaak; ‘Ver­an­de­ring begint bij jezelf.’<3

Ook zit ik al een tijd­je bij stich­ting Rode Feniks in Delft. De wijk­stich­ting in de bui­ten­hof, waar wij hele leu­ke eve­ne­men­ten heb­ben geor­ga­ni­seerd, zoals; buren­da­gen, hal­lo­ween fun week, Gil­les zomer­fes­tijn en natuur­lijk het Bui­ten­hof Zomer­fes­ti­val. We heb­ben ook bui­ten­school­se acti­vi­tei­ten met de ‘Feniks After School’ zoals break­dan­ce, street­dan­ce en huis­werk­be­ge­lei­ding( nu onli­ne).

Ik zou graag nog meer mooie din­gen voor de wijk wil­len doen met deze samen­wer­king. Zodat er o.a.  meer cul­tuur de prach­ti­ge wijk inkomt en met zijn bewo­ners weer gaat ople­ven.

Lijkt het u ook leuk om mee te den­ken, doen of hel­pen. Neem dan tele­fo­nisch con­tact met ons op of stuur een bericht­je.

Groet­jes, Moen Man­g­roe