Terug naar overzicht

Woord & Draad

Wat: Work­shops Woord & Draad
Wan­neer: woens­dag 7, 14, 21, 28 sep­tem­ber en 5, 12, 19 en 26 oktober
Tijd: 14:00 – 16:00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart vd Leeuwlaan 332 
Voor wie: iedereen
Kos­ten: gra­tis

Leer de basis van weven op een klein weef­raam (pot­hol­der loom) en werk mee aan een levens­gro­te jas. Je hoeft geen erva­ring te heb­ben met weven of hand­wer­ken om mee te kun­nen doen. Er is altijd bege­lei­ding aan­we­zig om je op weg te hel­pen of te bege­lei­den waar dat nodig is. Tij­dens de work­shops is er kof­fie, thee en lek­kers. En veel gezel­lig­heid! Deel­na­me is gra­tis. De work­shops zijn onder­deel van het pro­ject Woord & Draad van Mar­jet Roerink.

Mar­jet Roe­rink is daar­naast op zoek naar ver­ha­len van de men­sen ach­ter het hand­wer­ken. Wat bete­kent het hand­wer­ken voor jou? Geeft het je rust, maak je iets voor een spe­ci­aal iemand of heb je een mooie her­in­ne­ring. Het kan een groot ver­haal zijn maar ook klein. Over een­zaam­heid of juist troost. Over lief­de over over verdriet.

Heb je vra­gen? Mail dan naar marjet@cultuurhuisdelft.nl.

Lees hier meer over het pro­ject Woord en Draad, waar deze work­shops onder­deel van zijn.

Kom langs!

Er zijn acht work­shops in Abts­wou­de Bloeit waar­in je mee kunt weven. Je kunt hier­van één work­shop mee­doen, maar ook alle­maal. Je bent ook vrij om bin­nen te lopen tij­dens de work­shops wan­neer het jou uit­komt. Pre­cies wat bij jouw agen­da past! Komt de tijd ’s mid­dags je niet goed uit? De work­shop wordt ook in de och­tend gege­ven, maar dan in Wijk­cen­trum The Cul­tu­re aan de Mozart­laan 670. Tijd: Van 09:30 t/m 11:30 uur. Let op: de work­shops in The Cul­tu­re zijn alleen voor vrouwen.

  • Data: woens­dag 7, 14, 21, 28 sep­tem­ber en 5, 12, 19 en 26 oktober
  • Och­tend­work­shops: The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 | Van 09:30 t/m 11:30 uur | alleen voor vrouwen
  • Mid­dag­work­shops: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332 | Tijd: 14:00 t/m 16:00 uur | voor ieder­een

Foto: Bart Gorter