Terug naar overzicht

Wijkkoor Voorhof

Wat: Noot­ge­val: samen zin­gen met live instrumenten
Wan­neer: elke dins­dag (van­af 6 september)
Tijd: 19:00 – 20:00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart vd Leeuwlaan 332 (in de aula)
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder
Kos­ten: gra­tis

Elke dins­dag­avond wordt er van 19:00 tot 20:00 uur gezon­gen met live instru­men­ten in Abts­wou­de Bloeit onder lei­ding van zang­coach Leo­nie Bol­le­boom (zij is ook ver­bon­den aan Open Stu­dio Delft). De groep heet ‘Noot­ge­val’! Er is veel muziek op basis van klan­ken waar­door ieder­een mee kan doen, of je nu Neder­lands, Engels of een ande­re taal spreekt. Deel­na­me is geheel gra­tis. Wil je mee­doen of heb je een vraag?  Mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Foto: Esther de Cuijper