Terug naar overzicht

Weef mee met Woord & Draad

Wat: weef mee met het Kleed van Delft
Wan­neer: woens­dag en zater­dag 5, 9, 12, 16 en 19 novem­ber
Tijd: van 13.00 t/m 17.00 uur
Waar: Expo­si­tie­ruim­te 38CC, Papen­straat 5
Voor wie: ieder­een is van har­te wel­kom
Kos­ten: gratis

Kun­ste­naar Bart Gor­ter weeft in novem­ber in Expo­si­tie­ruim­te 38CC op zijn weef­ge­touw het Kleed van Delft. Kom langs om Bart Gor­ter live aan het werk te zien en neem jouw stuk tex­tiel met her­in­ne­rin­gen mee. Dit kun je samen met Bart Gor­ter ter plek­ke inwe­ven in het Kleed van Delft op het weef­ge­touw. Zo ont­staat een groot kleed van levens­ver­ha­len en herinneringen.

Stads­col­lec­tie
Naast dat je Bart Gor­ter ziet weven, is ook de Stads­col­lec­tie Tex­tiel te zien in 38CC. Een col­lec­tie voor en door inwo­ners van Delft. We geven ook graag jouw werk een plek! Expo­seer je eigen werk in een levens­gro­te let­ter­bak, alles wat met tex­tiel te maken heeft is wel­kom. Dit kan een inge­lijst bor­duur­werk zijn maar ook kle­ding, pop­pe­tjes, haak­werk, quilts, etc. Kom jij ook jouw werk expo­se­ren? Meld jouw werk uiter­lijk 31 okto­ber aan via info@woordendraad.nl.

Aan­vul­len­de expo­si­tie
Tot slot zijn ook het Delft­se Kleed en De Jurk van Delft van 20 jaar gele­den hier te zien. Deze stuk­ken zijn 20 jaar gele­den gemaakt tij­dens een soort­ge­lijk pro­ject als Woord & Draad. Na jaren lang zorg­vul­dig bewaart te zijn, zijn ze nu weer te zien!

De Kleed van Delft en de Stads­col­lec­tie zijn onder­deel van het pro­ject Woord & Draad.

Lees ook:

Foto: Bart Gor­ter rijgt zijn weef­ge­touw in (Foto­graaf: Suzan­ne Vissers)