Terug naar overzicht

Weef mee

Wat: weef mee met het Kleed van Delft
Wan­neer: zater­dag 4, 11, 28, 25 febru­a­ri en 4 maart 2023
Loca­tie: OPEN, Ves­te­plein 100
Tijd: van 10.00 t/m 17.00 uur
Voor wie: ieder­een is van har­te welkom
Kos­ten: gratis

Kom langs met een stuk stof, kle­ding of wol met her­in­ne­rin­gen en ver­ha­len. Dit mate­ri­aal zal kun­ste­naar Bart Gor­ter ter plek­ke samen met jou inwe­ven in het Kleed van Delft op het weef­ge­touw. Zo ont­staat een groot kleed van levens­ver­ha­len en her­in­ne­rin­gen. Alle Delf­te­na­ren zijn van har­te uit­ge­no­digd om mee te wer­ken aan dit prach­ti­ge stadsproject.

Maak een afspraak
Wil je ver­ze­kerd zijn van een plek of wil je niet te lang moe­ten wach­ten, mail dan voor­af naar info@woordendraad.nl om een datum en tijd­stip af te spreken.

Expo­si­tie Muse­um Prin­sen­hof Delft
Sinds okto­ber 2022 wordt er op het weef­ge­touw gewe­ven aan het meters­lan­ge Kleed van Delft. Op zater­dag 18 maart 2023 wordt het ont­huld en is het te bewon­de­ren in de Van der Man­de­le­zaal in het Prin­sen­hof Museum.

Het Kleed van Delft is onder­deel van het pro­ject Woord & Draad.

Lees ook:

Foto: Weven op het weef­ge­touw van Bart (Foto­graaf: Esther de Cuijper)