Terug naar overzicht

Foto­gra­fie: Ronald Speijer

Een voor­stel­ling met Mees­ter-ont­stop­per René den Har­der in de hoofd­rol. In Stront Zat! Ver­telt René zijn per­soon­lij­ke ver­haal over de erg­ste ver­stop­ping van zijn leven. Een voor­stel­ling over heel diep in de stront zit­ten, hulp vra­gen en alle ellen­de van je afspoelen.

Datum: Uitgesteld

Loca­tie: Voorhof