#TOF van­af 28 sep­tem­ber op woens­dag­mid­dag!

En in de gym­zaal aan de Brahm­slaan.

Weer mee­doen! Dat kan. Komen­de maan­den zit­ten we in de gym­zaal van de Brahm­slaan van 15–16 uur. Samen met Buurt­sport­coach Sait geven we de komen­de zes weken per­cus­sie les op trom­mels en ande­re leu­ke voor­wer­pen.

Van­af woens­dag 28 okto­ber

van 15–16 uur

bij de buur­sport­coa­ches

in de gym­zaal van de Brahm­slaan