Terug naar overzicht

The Culture Club Muziek

Wat: samen muziek maken
Wan­neer: elke woensdag
Tijd: 14.30 – 15.30 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar
Kos­ten: gratis

Maak jij graag muziek en vind je het leuk om dat samen met ande­re kin­de­ren muziek te maken? Een instru­ment spe­len is fijn, maar wordt nog leu­ker als je dat samen met ande­ren kunt doen!

We gaan met elkaar spe­len en jam­men. Aan de slag met leu­ke lied­jes of we gaan ze zelf schrij­ven. Mis­schien wil je zelfs wel een eigen band oprich­ten! Je leert van elkaar, ont­moet ande­re kin­de­ren die ook van muziek hou­den én je krijgt de kans om op te tre­den op ver­schil­len­de plek­ken in de stad.

The Cul­tu­re Club Muziek is voor kin­de­ren van 8 t/m 12 jaar die een muziek­in­stru­ment bespe­len, kun­nen zin­gen of rap­pen. Elk muziek­in­stru­ment is wel­kom. Kom een keer kij­ken en speel mee!

Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook naar­toe mai­len als je vra­gen hebt.

Foto: Samen muziek maken bij Cul­tuur­huis Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den
Culture Club Muziek Flyer
Culture Club Muziek Flyer