Terug naar overzicht

The Culture Club

Wat: The Cul­tu­re Club
Wan­neer: elke zaterdagmiddag
Tijd: 13:30 – 15:30 uur
Waar: The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: kin­de­ren van 6 — 13 jaar
Kos­ten: gratis

Elke zater­dag­mid­dag is The Cul­tu­re Club er met heel leu­ke les­sen! Bij de les­sen gebruik jij je cre­a­ti­vi­teit en leer je om samen de mooi­ste din­gen te maken: van toneel­spe­len tot dans en van schrij­ven tot het bou­wen van een echt decor. Het kan alle­maal! Elke week is er een ande­re cre­a­tie­ve acti­vi­teit waar­bij zelf beden­ken en maken voor­op staat. De les­sen zijn op zater­dag­mid­dag van half twee tot half vier bij The Culture.

Je kunt aan­ha­ken wan­neer het voor jou uit­komt bij de acti­vi­tei­ten die jij leuk vindt. Kom je elke zater­dag? Super­leuk! Maar je kunt ook zon­der pro­bleem één mid­dag aan­ha­ken. Aan­mel­den is han­dig omdat we dan reke­ning kun­nen hou­den in de voor­be­rei­din­gen met het aan­tal kin­de­ren. Maar het is niet ver­plicht, dus loop gerust last minu­te bin­nen. Voor meer infor­ma­tie, bij vra­gen en om je aan te mel­den kun je een bericht stu­ren naar Suzan­ne via suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Aan­mel­den