Terug naar overzicht

The Culture Club After School

Wat: The Cul­tu­re Club
Wan­neer: elke don­der­dag­mid­dag van 25 novem­ber 2021 t/m 3 febru­a­ri 2022
Tijd: 15:15 – 16:15 uur
Waar: Roo­se­velt­laan 49 (in het gebouw van de Rembrandtschool)
Voor wie: kin­de­ren van 9 tot 13 jaar
Kos­ten: € 1,- per per­soon, per workshop

Ben je tus­sen de 9 en 13 jaar oud? Doe dan mee met gave work­shops van The Cul­tu­re Club After School! In okto­ber en novem­ber gaan we rap­pen, eind novem­ber en decem­ber gaan we hip­hop­pen en in janu­a­ri en febru­a­ri kun je aan de slag met graffiti. 

Pro­gram­ma

Les­blok 1
Rap: maak beats, schrijf je eigen rhy­mes en leer spitten!
Data: 28 okto­ber, 4, 11 en 18 novem­ber 2021

Les­blok 2
Hip­hop­dans: je leert stoe­re hip­hop-moves. Kan je niet stil zit­ten? Doe mee!
Data: 25 novem­ber, 2, 9 en 16 decem­ber 2021

Les­blok 3
Graf­fi­ti: maak een eigen pie­ce en leer graf­fi­ti­let­ters maken.
Data: 13, 20 en 27 janu­a­ri, 3 febru­a­ri 2022

Aan­mel­den

Meld je op tijd aan via aanmelden.rembrandtschool@scodelft.nl met je naam, leef­tijd, tele­foon­num­mer en de les­blok­ken die je wilt vol­gen. Er kun­nen maxi­maal 15 kin­de­ren deel­ne­men per lesblok.

Let op: De les­sen zijn voor ieder­een. Ook als je niet op de Rem­brandt­school zit!

Aan­mel­den
Culture Club After School
Culture Club After School