Terug naar overzicht

patchworken

Wat: Work­shops patchworken
Wan­neer: elke dins­dag, van 7 maart t/m 25 april
Tijd: 10.00 – 12.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Geniet jij ook zo van hand­wer­ken? Haak dit voor­jaar aan bij de work­shops patch­wor­ken van Fun­da Goçer. Kies een bloem of plant die voor jou een bij­zon­de­re bete­ke­nis of her­in­ne­ring heeft. Bij­voor­beeld de roos uit je bruids­boe­ket of de orchi­dee die altijd bij je oma in de woon­ka­mer stond. Hier­van maak je eerst een patroon, die je daar­na gebruikt om de patch­work te maken. Uit­ein­de­lijk ver­bin­den we alle patch­works tot één groot geheel.

Ben je niet bekend met de tech­niek van patch­wor­ken? Geen pro­bleem, Fun­da leert het je. De work­shops zijn heel vrij, je kunt er ook voor kie­zen om het patroon direct op de stof te teke­nen, dit uit te knip­pen en er zo een patch­work van te maken

Aan­mel­den is niet ver­plicht. Kom gezel­lig langs op de dins­dag­och­tend. Heb je een vraag? Je kunt ons altijd mai­len

Flyer patchworken
Flyer patchworken