Terug naar overzicht

Open Studio

Wat: Open Stu­dio Delft
Wan­neer: elke dinsdag
Tijd: 20:00 – 22:00 uur (inloop van­af 19:30 uur)
Waar: Abts­wou­de Bloeit!, Aart vd Leeuwlaan 332 (in de aula)
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt
Kos­ten: gra­tis

Open Stu­dio is een broed­plaats voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Onder lei­ding van pro­fes­si­o­ne­le zang‑, muziek- en the­a­ter­coa­ches ga je aan de slag met jouw ambi­ties. Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Houd je van muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter? Dan kan je elke dins­dag­avond bin­nen­lo­pen om samen met ande­ren aan de slag te gaan met je talent. We zijn altijd op zoek naar nog meer talent in de wijk! Kom je ook langs?

In Abts­wou­de Bloeit! ligt de focus op akoes­ti­sche muziek, zang en the­a­ter. Heb je meer inte­res­se in ver­sterk­te muziek en song­wri­ting? Dan kun je aan­ha­ken bij Open Stu­dio op de loca­tie Stich­ting Stunt.

Kom ook langs!

Wil je ook mee doen? Of ken je men­sen in de wijk die graag muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter maken? Heb je vra­gen, dan kun je mai­len naar Suzan­ne suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

Open Stu­dio Delft is een pro­ject van Stich­ting Delfts­peil in samen­wer­king met Stich­ting Stunt.

Foto: Esther de Cuijper