Terug naar overzicht

Open Studio Voorhof bij Stunt

Wat: Open Stu­dio Delft
Wan­neer: elke donderdagavond
Tijd: 19:30 – 22:00 uur
Waar: Stich­ting Stunt, Vul­ca­nus­weg 307
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt
Kos­ten: gra­tis

UPDATE 3 juli 2022: Open Stu­dio Delft heeft een zomer­stop. Na de zomer­va­kan­tie is ieder­een weer van har­te wel­kom om muziek te maken. Wil je deze zomer alvast aan­mel­den voor de start na de zomer? Mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Tip: in de week van 27 – 31 juli kun je ook deel­ne­men aan de twee­daag­se zomer­cur­sus ’ Schrijf je eigen lied’.

Open Stu­dio Delft is een broed­plaats voor talent uit de wijk. Voor ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt. Elke don­der­dag­avond komen we samen bij Stunt aan de Vul­ca­nus­weg. We zijn altijd op zoek naar nog meer talent in de wijk! Kom je ook langs?

Wat is de Open Stu­dio Delft?

Open Stu­dio is een ver­trek­punt voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Houd je van muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter? Dan kan je elke don­der­dag­avond bin­nen­lo­pen om samen met ande­ren aan de slag te gaan met je talent. Er zijn pro­fes­si­o­ne­le coa­ches aan­we­zig om je op weg te helpen.

Kom ook langs!

Wil je ook mee doen? Of ken je men­sen in de wijk die graag muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter maken? Stuur ze op ons af! Elke don­der­dag­avond van 19.30 tot 22.00 bij Stunt aan de Vul­ca­nus­weg 307 Delft. Heb je vra­gen, dan kun je mai­len naar Mar­jet via marjet@cultuurhuisdelft.nl.

Open Stu­dio Delft is een pro­ject van Stich­ting Delfts­peil (pen­voer­der Cul­tuur­huis Delft) in samen­wer­king met Stich­ting Stunt.

Foto: Fred Leeflang