Terug naar overzicht

Open Studio Voorhof bij Stunt

Wat: Open Stu­dio Delft
Wan­neer: elke dinsdag
Tijd: 20:00 – 22:00 uur (inloop van­af 19:30 uur)
Waar: Stich­ting Stunt, Vul­ca­nus­weg 307 & Abts­wou­de Bloeit, Aart vd Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder die van podi­um­kun­sten houdt
Kos­ten: gra­tis

Open Stu­dio is een broed­plaats voor talen­ten in de wijk die een droom heb­ben om op het podi­um te staan. Onder lei­ding van pro­fes­si­o­ne­le zang‑, muziek- en the­a­ter­coa­ches ga je aan de slag met jouw ambi­ties. Ieder­een, van begin­ner tot semi-pro­fes­si­o­nal, is wel­kom en krijgt de kans zich­zelf ver­der te ont­wik­ke­len. Houd je van muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter? Dan kan je elke dins­dag­avond bin­nen­lo­pen om samen met ande­ren aan de slag te gaan met je talent. We zijn altijd op zoek naar nog meer talent in de wijk! Kom je ook langs?

Kom ook langs!

Wil je ook mee doen? Of ken je men­sen in de wijk die graag muziek, spo­ken word, come­dy of the­a­ter maken? Stuur ze op ons af! Elke dins­dag­avond van 19.30 tot 22.00 bij Stunt & in de aula van Abts­wou­de Bloeit. Heb je vra­gen, dan kun je mai­len naar Suzan­ne suzanne@cultuurhuisdelft.nl.

  • Loca­tie Abts­wou­de Bloeit, Aula, Aart vd Leeuwlaan 332: akoes­tisch, zang en theater
  • Loca­tie Stunt, Vul­ca­nus­weg 307: ver­sterk­te muziek en songwriting

Open Stu­dio Delft is een pro­ject van Stich­ting Delfts­peil (pen­voer­der Cul­tuur­huis Delft) in samen­wer­king met Stich­ting Stunt.

Foto: Fred Leeflang