Terug naar overzicht

Meiden events

Wat: Mei­den events
Wan­neer: elke eer­ste maan­dag van de vakantie
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Waar: Wijk­cen­trum Bui­ten­ge­woon, Mozart­laan 670
Voor wie: mei­den van 10 – 16 jaar
Kos­ten: gratis

Elke eer­ste maan­dag van de vakan­tie orga­ni­se­ren we met Stu­dio 015 van 14.00 t/m 16.00 uur een mei­den event met gave work­shops. Stu­dio 015 orga­ni­seert door het jaar heen work­shops en events voor mei­den van 10 t/m 16 jaar. Kom zelf of neem je vrien­din­nen gezel­lig mee. 

Kom naar één van de Mei­den Events of bezoek ze alle­maal! Zet de vol­gen­de data in je agenda:

  • maan­dag 24 april
  • maan­dag 17 juli
  • maan­dag 16 oktober

Pro­gram­ma maan­dag 24 april

  • Work­shop beau­ty & make up
  • Work­shop acteren
  • Work­shop archery tag
  • Spring­kus­sen

Kom ook langs

Aan­mel­den is niet ver­plicht, maar kan als je dat fijn vindt door een DM te stu­ren of te mai­len naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook terecht met vra­gen. Houd ook het Inst­agram account van Stu­dio 015 in de gaten voor meer info. 

Aan­mel­den