Terug naar overzicht

kunst & kids

Wat: Kunst & kids
Wan­neer: woens­dag 27 juli
Tijd: 12:00 – 15:00 uur
Waar: The Cul­tu­re, Mozart­laan 670 Delft
Voor wie: Kin­de­ren van 6 t/m 12 jaar
Kos­ten: gratis

Ont­dek of er een kun­ste­naar in jou schuilt! Er is van alles te doen van­daag: the­a­ter­les van Suzan­ne Vis­sers, cir­cus­les van Cir­cus­Ka­bel en een graf­fi­ti­work­shop. Deze mid­dag is onder­deel van de Zomer­club van Stich­ting de Rode Feniks. Aan­mel­den kan via het Zomer­club aan­meld­for­mu­lier. Aan­mel­den is niet ver­plicht, wel gewenst. Ver­za­me­len bij wijk­cen­trum The Cul­tu­re, aan de Mozart­laan 670 Delft. 

Foto: Esther de Cuijper