Terug naar overzicht

Marjet Roerink vertelt

Wat: Storytelling
Wan­neer: elke donderdag
Tijd: 10.30 – 12.00 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een die meer wil leren over storytelling
Kos­ten: gratis

Wil je meer weten over sto­ry­tel­ling en pre­sen­te­ren? Tij­dens ‘Kom op Ver­haal met Kof­fie’ leer je op zo’n manier ver­tel­len dat men­sen op het punt­je van hun stoel zit­ten om niets te wil­len mis­sen van jouw ver­haal. Samen wis­se­len we ver­ha­len uit, gaan we in gesprek en luis­te­ren we. The­a­ter­coach Mar­jet Roe­rink bege­leidt en leert je in het gesprek de kunst van het ver­tel­len en pre­sen­te­ren. Dit alles onder het genot van een fij­ne bak koffie/thee en wat lek­kers erbij. 

Elke 2e don­der­dag van de maand is de bij­een­komst een half uur­tje lan­ger (tot 12.30 uur) en geven we een podi­um aan ver­ha­len tij­dens ‘Kom op Ver­haal met Soep’, en kun je jouw ver­haal delen met publiek. Na afloop eten we een lek­ke­re kom soep. 

Aan­mel­den kan via aanmelden@cultuurhuisdelft.nl. Hier kun je ook naar­toe mai­len als je vra­gen hebt.

Foto: Mar­jet Roe­rink ver­telt in de tuin bij Abts­wou­de Bloeit. Foto­graaf: Esther de Cuijper.

Aan­mel­den