Terug naar overzicht

Kledingruil

Wat: kledingruil
Wan­neer: zater­dag 2 maart
Tijd: 12.00 – 16.00 uur 
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart van der Leeuwlaan 332
Voor wie: ieder­een is welkom
Kos­ten: gratis

Ben je toe aan nieu­we kle­ding én puilt jouw kle­ding­kast uit met items die je niet meer gebruikt? Wil je duur­zaam en goed­koop het nieu­we sei­zoen in? Doe mee met de kle­dingS­WAP bij Abts­wou­de Bloeit op zater­dag 2 maart! Na een suc­ces­vol­le herfst edi­tie in sep­tem­ber 2023 is er nu de len­te editie.

Kle­ding inle­ve­ren en tegoedbonnen

Kle­ding inle­ve­ren kan op:

 • zater­dag 24 febru­a­ri van 15.00 tot 17.00 uur
 • maan­dag 26 febru­a­ri van 9.00 tot 11.00 uur
 • woens­dag 28 febru­a­ri van 18.00 tot 20.00 uur. 

Per inge­le­verd item krijg je één tegoed­bon die je kunt inle­ve­ren voor een nieuw kle­ding­stuk op zater­dag 2 maart.

Spel­re­gels kledingruil

 • Kle­ding wordt van tevo­ren gekeurd op de inleverdata
 • Kle­ding is van goe­de kwa­li­teit (geen gaten, rafels etc. ten­zij dit bij het model hoort)
 • Kle­ding is schoon en netjes
 • Kle­ding ziet er niet afge­dra­gen uit
 • Alle mer­ken zijn welkom
 • Wij nemen geen sok­ken, onder­goed, lin­ge­rie en/of bad­kle­ding aan
 • Schoe­nen mogen inge­le­verd wor­den als deze in goe­de staat zijn en niet afgedragen
 • Per inge­le­verd kle­ding­stuk krijg je één tegoed­bon die je kunt inwis­se­len voor een nieuw kle­ding­stuk. (Lever je 5 kle­ding­stuk­ken in, dan mag je 5 kle­ding­stuk­ken uitzoeken)
 • Inge­le­ver­de kle­ding wordt niet teruggegeven
 • Neem zelf een tas mee

Foto: Kle­ding­rui­len op Buren­dag 2021 bij Cul­tuur­huis. Foto­graaf: Esther de Cuijper