Terug naar overzicht

Wat: improvisatiekoor
Wan­neer: elke dinsdag
Tijd: 20.45 – 21:30 uur
Waar: Abts­wou­de Bloeit, Aart vd Leeuwlaan 332 (in de aula)
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder
Kos­ten: gra­tis

Van­uit impro­vi­sa­tie zin­gen met elkaar en arran­ge­men­ten maken. Iede­re dins­dag­avond van 20:45 tot 21:30 uur leer je onder lei­ding van Leo­nie Bol­le­boom impro­vi­se­ren d.m.v. ken­nis (muziek­the­o­rie), te ver­trou­wen op je eigen stem en te luis­te­ren naar ande­ren om met elkaar van­uit impro­vi­sa­tie iets moois te cre­ë­ren. Ook schrijft Leo­nie arran­ge­men­ten van­uit de impro­vi­sa­tie die er ontstaat.

Wil je mee­doen of heb je een vraag? Aan­mel­den is niet nodig, je kunt gewoon langs­ko­men, maar mag wel: dit kan via een mail­tje naar aanmelden@cultuurhuisdelft.nl.

Out of the Blue is onder­deel van Open Stu­dio Delft.

Foto: optre­den in Muse­um Prin­sen­hof Delft. Foto­graaf: Esther de Cuijper.