Terug naar overzicht

garnalen verhalen

Wat: Voor­stel­ling ‘Gar­na­len Ver­ha­len’ + voor­af­gaan­de workshop
Wan­neer: work­shop: woens­dag 19 / voor­stel­ling: woens­dag 26 april
Tijd: work­shop: 19.30 – 22.00 uur / voor­stel­ling: 20.15 – 21.30 uur
Waar: work­shop: Woon­ka­mer van de Wijk, Abts­wou­de Bloeit / voor­stel­ling: The­a­ter de Ves­te, Ves­te­plein 1
Voor wie: ieder­een van 16 jaar en ouder
Kos­ten: gra­tis

Ga mee naar The­a­ter de Ves­te! Samen bezoe­ken we daar op woens­dag 26 april de voor­stel­ling ‘Gar­na­len Ver­ha­len’ van ‘Hotel Modern’: “Drie­hon­derd gar­na­len spe­len ploe­te­ren­de mens­jes in een kome­die over de mens­heid. Ze spor­ten, bedrij­ven weten­schap, stre­ven, leven, bemin­nen en raken bui­ten zinnen.”

Lees meer over de voor­stel­ling op de web­si­te van The­a­ter de Veste

Lees meer over de voor­stel­ling op de web­si­te van Hotel Modern

Voor­af­gaand aan de voor­stel­ling kun je op woens­dag 19 april mee­doen met de exclu­sie­ve work­shop: bouw je eigen decor in de sfeer van ‘Hotel Modern’. Aan het eind van de work­shop fil­men we een sce­ne in jouw decor met de gar­na­len in de hoofd­rol. Het wordt supertof!

Deel­na­me aan de work­shop en het bezoek aan The­a­ter de Ves­te is gra­tis. Aan­mel­den is ver­plicht: mail naar suzanne@cultuurhuisdelft.nl. Let op: vol = vol.

Deze acti­vi­teit wordt geor­ga­ni­seerd in samen­wer­king met The­a­ter de Veste.

Foto: Hotel Modern